Kowalstwo artystyczne

{ Opublikowany 26/07/2011 przez eqdd }

Miejsca świeżo uszkodzone wystarczy starannie oczyścić z zabrudzeń i okruszyn, a następnie obficie zmoczyć wodą, a ośrodki zastarzałe skuć do uzyskania czystego betonu. Zaprawę narzucamy kielnią ruchem energicznym, podobnie jak robią to tynkarze. Przy uzupełnianiu ubytków w słupkach ogrodzeń i na narożach uszkodzone miejsca osłaniamy deską.

Słupki uszkodzone naprawia się przez dosztukowanie nowym drewnem lub wzmocnienie podpórkami. Przy większej liczbie słupków w bramie wymagających naprawy korzystniej jest wymienić je na pewnym odcinku na nowe, a uszkodzone słupki przeznaczyć na naprawę innych. Jeśli mamy kłopoty z nabyciem nowych słupków, to zniszczone ucinamy na wysokości 1015 cm równo z wysokością gruntu i osadzamy na bloczkach wykonanych z betonu.

Sztachet zniszczonych w ogrodzeniach nie naprawia się, a tylko zastępuje nowymi, jednak prowizorycznie można wzmocnić je przez nałożenie nakładki od strony rygla i przybicie nitami metalowymi. Ubytki w słupkach i cokołach wykonanych z betonu, powstałe wskutek działań mechanicznych, uzupełnia się zaprawą z cementu, składającą się z jednej części cementu i trzech części piasku gruboziarnistego, o konsystencji gęstego ciasta.

Ogrodzenia oraz inne budowle ulegają wpływom atmosferycznym i działaniom mechanicznym i wskutek tego wymagają stałej konserwacji polegającej na okresowym przeglądom, malowaniu i usuwaniu drobnych uszkodzeń. Zamierzając dokonać naprawy lub konserwacji bramy stojącej na wspólnej granicy gruntów, musimy pamiętać, że są one wspólnie użytkowane i wspólnie muszą być naprawiane i konserwowane.

Rygle ułamane lub zbutwiałe z dala od bramu wzmacniamy mocną nakładką drewnianą lub z kątownika stalowego o długości 7080 cm, umieszczając je z boku od strony posesji. Gniazda w słupkach, służące do mocowania rygli, z małym uszkodzeniem naprawia się przez usunięcie części przegniłego drewna i założenie wkładek, a przy dużym uszkodzeniu wstawia się wkładkę i wycina w niej gniazdo.

Eksploatację słupków drewnianych wkopanych bezpośrednio w ziemię można przedłużyć, wykopując je w miejscu stykania się z ziemią, na głębokość 2030 cm, zeskrobać warstwę zbutwiałego drewna i pozostawić do wyschnięcia, a następnie obłożyć środkiem impregnującym, np. Ksylamitem, Tetrą, Karbolineum albo zużytym olejem. Po wniknięciu preparatu w drewno słupek okładamy tłustą gliną i obsypujemy ziemią, z jednoczesnym ubijaniem i polewaniem wodą. Zabieg ten należy powtarzać co 45 lat.

Elementy metalowe i drewniane ogrodzenia pokrywamy farbą olejną lub syntetyczną co 45 lat w celu impregnacji stali przed korozją, a drewna przed nasiąkaniem wilgocią i butwieniem. Kamienie, cegłę i wyroby betonowe pokrywamy szkłem wodnym, fluorytem lub silikatem. Naprawa ogrodzenia z drewna polega na wzmacnianiu lub wymianie słupków i rygli oraz uzupełnianiu braku.

Przykro mi, ale komentarze do tego wpisu są zamknięte.